AA
Dunaferr – Art Dunaújváros Alapítvány

Dunaferr – Art Dunaújváros Alapítvány

A Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítványt 1990-ben a Dunaferr és Dunaújváros önkormányzata alapította az acélszobrászat támogatása céljából.

Alapítvány célja:

„Helyi művészeti önszerveződések támogatása. Művészetpolitikai szempontból értékes művek létrehozásának támogatása, a hazai és külföldi képzőművészek közötti munkakapcsolatok lehetőségeinek szélesítése, kísérletezési feltételek megteremtése, főképpen a vas- és acéltermékek művészeti feldolgozására, ennek érdekében az Alapítványi vagyon felhasználása: így különösen két vagy háromévenként megrendezendő Acélszobrász Alkotótelep és Szimpozion anyagi feltételeinek biztosítása, a szobrok készítésében résztvevő segítők eseti díjazása, egy-egy mű megvásárlása, értékesítése, a művek szakmai értékelésének lehetővé tétele."

Az Alapítvány kezdő vagyonát az Alapítók által befizetett összeg képezte. A vagyonhoz tartozik a dunaújvárosi tanács által átadott, a város területén korábban elhelyezett 45 képzőművészeti alkotás is, melyeket a '60-as évek második felétől kibontakozó alkotótelepi mozgalom részeként 1974-ben létre jött Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótelep résztvevői készítettek.

A dunaújvárosi művésztelepen a kezdetektől a 2000 évi XII. Alkotótelepig 44 művész vett részt pályázat (esetenként meghívás) alapján. 1975-ben hangzott el először az a javaslat, hogy az alkotótelepeken készülő műveket a Duna-parton helyezzék el. A Gellért-hegy magasságában a lösztalajra épült várost az 1964-es partomlás után, teraszosan kiépített védrendszerrel tették biztonságossá. Az 1970-es évek elejétől fokozatosan kiépülő, botanikájában megtervezett, gazdag növényzettel betelepített, festői környezetű Duna-parton jött létre - 58 nagyméretű műalkotás elhelyezésével - a város egyik legszebb részeként, a sétáló utakkal szegélyezett Szoborpark.

Acélszobrász Alkotótelep és Szimpozion közel 1 MD forint eszmei értékű szobor-parkot adott a Duna-partnak, valamint a város közparkjainak.

Az alkotótelepen készült nagyméretű műveket (63 db) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2011-ben védett műtárgyegyüttessé nyilvánította.

A Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány Kuratórium elnöke: Várnai Gyula

(Korábban 23 éven át Klein András Miklós Dunai Vasmű nyugalmazott dolgozója volt.)

A kuratórium fő feladata a védett műtárgyegyüttes kezelése, megóvása, restaurálása.

 

SYMPOSION Portál

Dunaújvárosi Szoborpark