AA
Az elvárt színvonalon dolgozik a csévélő

Az elvárt színvonalon dolgozik a csévélő

Záró fázisához érkezett a kettes számú csévélő üzembe állítása a Meleghengerműben. A legfrissebb fejleményekről Lontai Attila gyárvezető adott tájékoztatást.

– Február 19-én érkezett meg hozzánk újra a Gene­ral Electric (GE) szakembere, a megelőző időszakban saját erőből és saját szakértelem­ből a délelőttös műszakban folyamatosan zajlott a csévélés, azért, hogy a berendezés összes lehetséges hibája felszín­re kerüljön. Gépész és villa­mos szakembereink ezeket a problémákat döntő részben meg tudták oldani, így a GE munkatársára már csak egyes speciális feladatok teljesíté­se hárult. Alapvetően azt kel­lett megoldani, hogy felváltva tudjon dolgozni a két csévé­lő, illetve, hogy az olyan rö­vid bugából hengerelt anyagot is tudjuk csévélni, amelyeknél nem alakul ki a feszítés, azért, mert az utolsó, hatos állványt már elhagyja az anyag, mire eléri a csévélőt. Sikerült erre a kérdésre is megnyugtató vá­laszt adni, az ilyen speciális anyagokat is képesek vagyunk már csévélni. Február 29-ig tartózkodott nálunk a kolléga, ez idő alatt minden munkát el tudtunk végezni, ami a csévé­lő beüzemeléséhez szükséges. Pozitív visszajelzést kaptunk abban a tekintetben is, hogy a távozó szakértő véleménye szerint már megvan nálunk a további üzemeltetéshez szük­séges szakértelem.

Gyakorlatilag február vé­gén lezárult a beüzemelési sza­kasz, ettől kezdve a beüzeme­lésben részt vevő szakembere­ink felügyelete mellett délelőt­tönként folyamatosan termel a kettes csévélő, azért, hogy a műszakos munkatársak mind technológiai, mind gépész, mind villamos részről fokoza­tosan át tudják venni a teendő­ket. Azt remélem, hogy májustól már a beüzemelést vég­ző saját szakembereinktől füg­getlenül is minden műszakban üzemeltetni tudjuk majd a berendezést. Minőségileg megfe­lelő terméket tudunk előállítani vele, komolyabb gyermekbeteg­sége nem jött elő, bízom benne, hogy így lesz a továbbiakban is. Előfordult már olyan eset is, amikor az egyes csévélő üzem­zavara miatt kellett elindítani a kettest, ezzel csökkentettük a termeléskiesést. Mindenféle hengerelhető anyagminőségben és méretben képesek vagyunk dolgozni az újonnan munkába állított egységgel.

Szeretném megköszönni a beruházásban közreműködő valamennyi kolléga áldoza­tos munkáját, akik nagyrészt a Meleghengermű dolgozói. Kiemelkedő munkát végzett dr. Vízi Gábor, a Beruházási Igazgatóság szakértője, gépé­szeti vonalon Horváth Attila üzemvezető-helyettes, vala­mint Tóth Balázs villamos művezető, a technológia ré­széről pedig Hollósi Tibor üzemvezető-helyettes, de raj­tuk kívül még nagyon sokan megérdemlik az elismerést.

Sz. Gy.