AA
BONITA Alapítvány

BONITA Alapítvány

Az Alapítvány jogutódja a 2004-ben alapított „BORBÁLA" Alapítványnak.

Céja:„ ...az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, valamint az Alapítványhoz csatlakozó gazdálkodási szervezetekkel munkaviszonyban álló vagy munkaviszonyban állott hátrányos helyzetű dolgozóinak, illetve nyugdíjasainak – ideértve a DUNAFERR Dunai Vasmű Társaságcsoport nyugdíjasait is -, valamint ezek velük közös háztartásban élő eltartott családtagjainak megsegítése. Továbbá a nyugdíjasok részére kulturális és egészségmegőrzési céljainak megvalósítása érdekében kirándulások, stb. szervezése.

Célja továbbá az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, valamint az ISD DUNAFERR Zrt. Alapító olyan munkavállalóinak, illetőleg e munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akik 2004. január 1-ét követően munkabalesetet, vagy foglalkozási megbetegedést következtében munkaképtelen állapotba kerültek, azaz a baleset, vagy a foglalkozási megbetegedés miatt munkaképességük legalább 67 %-ban csökkent.

Célja továbbá azon fenti munkavállalók hozzátartozóinak (házastárs, gyermek, szülő) támogatása, akiknek hozzátartozójuk az Alapító gazdasági társaságnál elszenvedett munkabaleset, vagy foglalkozási megbetegedés következtében elhunyt..."

Az Alapítvány célja, hogy az elérni kívánt célok megvalósítása érdekében anyagi erőforrásokat gyűjtsön, akár hazai, akár nemzetközi forrásból, akár állami szférából, akár civil szférából. A célok között tehát fontos szerepet tölt be annak lehetővé tétele is, hogy a munkabalesetben, illetőleg foglalkozási megbetegedés következtében munkaképtelenné vált munkavállalók és hozzátartozóik, illetőleg a munkabalesetben vagy foglalkozási megbetegedésben potenciálisan elérhető erőforrások összpontosuljanak, illetőleg ténylegesen az alapító okiratban is megfogalmazott célok érdekében hasznosuljanak.

Az Alapítvány célja továbbá, hogy az alapító okiratban megfogalmazott valamennyi célt az ezekkel kapcsolatos információk megfelelő publicitása, tehát a tömegtájékoztatási és egyéb tájékoztatási eszközök megfelelő igénybevétele útján is elősegítse.